<tr id="e772t"><nobr id="e772t"></nobr></tr>

  1. <output id="e772t"><track id="e772t"></track></output>
   <menuitem id="e772t"><acronym id="e772t"></acronym></menuitem>
   <sup id="e772t"></sup>
   <ins id="e772t"><video id="e772t"></video></ins>
   您当前的位置:首页 > 银火规划 > 旅游策划

   中国盐源·泸沽湖摩梭水镇概念策划

     

   中国盐源·泸沽湖摩梭水镇概念策划

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                            2017 77

    

    

    

    

       

    

    

    

   一、征集规则------------------------------------1

    

   二、设计任务书 ---------------------------------3

    

   三、相关附件------------------------------------4

     

   附:《来访人员回执单》

    

    

    


   第一部分    征集规则

       业主单位

   单位名称:凉山文化旅游投资发展有限责任公司

       址:四川省西昌市三岔口南路397号生态园办公区

       联 系 人:杨明淑

     

    

    

   一、项目计划进度

     (一)项目现场考察

   1.业主单位组织应邀设计单位现场踏勘并答疑,不召开集中答疑会。

   2.资料收集

   应邀设计单位可以要求业主单位提供设计所必需的资料(国家要求保密的材料除外)。

   3.资料补充

   应邀设计单位在设计过程中需要的其它必要资料,可随时通过电话、电子邮件或传真的方式,通知业主单位。业主评估其必要性后,将以电话、电子邮件或传真等方式予以答复。

       (二)策划初案制作时间:2017 7 15-2017 731

   应邀单位须在规定期限内完成此策划方案初稿及其它相关成果。

    二、评审办法

   (一)评审方式

   本次策划征集初选方案评审工作采用评审会的方式进行,于2017731日在四川省西昌市三岔口南路397号生态园办公区第二会议室举行。

   (二)评审委员会组织办法

       1.评委会组成:  凉山文化旅游投资发展有限责任公司、盐源泸沽湖摩梭文化旅游有限公司(筹)    代表及有关专家组成。

   2.主要职责

   负责对应邀考察单位所提交的项目成果的科学性、合理性、经济效益、可实施性等方面进行客观公正地评审,确定有合作意向的设计单位。

     (三)评审流程

   1.汇报讲解

   应邀设计单位在指定的评审会场进行汇报讲解,汇报人应为项目主创人员,汇报方式为多媒体演示并辅以中文口头表述方式,汇报时间为20分钟以内。

   2.会场提问

   汇报讲解结束后,应邀设计单位须回答评审专家及与会人员就方案所提出的有关的问题。

   3.方案评优

   评委会对应邀考察单位所提交的成果进行科学合理评价选出主创单位进行下一阶段的深入策划。

   4.宣布评选结果

   业主单位于评审结束后择期进行电话通知。

     (四)评审的基本依据

   1.符合中华人民共和国城市规划有关法律、法规的规定;

   2.符合四川省凉山彝族自治州、盐源县的地方法律、法规;

   三、版权及其它相关说明

     (一)版权要求

   关于“中国盐源·泸沽湖摩梭水镇”的策划方案征集活动所提交的成果应为应邀策划单位首创,不得包含任何侵犯他人知识产权的材料。如有侵权,将由该单位负责,并承担相关的法律责任。

   应邀策划单位从业主单位调查获得的有关文件及资料均受版权保护,不得用于本次咨询活动以外的任何场合,否则将追究其法律责任。

   (二)语言要求

   应邀设计单位所提交的征集成果均应以简体中文文字书写。

   (三)时间标准

   本文件中所提及的时间均指北京时间。

   (五)其它

   本文件中工作计划如有变动,组织单位将提前通知应邀设计单位。

   应邀设计单位所提交的所有成果均不退还。

   本次方案征集活动的解释权属业主单位。

    

    

   第二部分  设计任务书

    

   一、项目名称:中国盐源泸沽湖摩梭水镇

   二、项目区位:四川省盐源县泸沽湖小草海片区地块(详见附图)

   三、策划原则:

   (一)整体性原则

   本策划方案需充分考虑泸沽湖大区域整体策划,按照整体策划进行定位,同时所策划内容需与泸沽湖景区周边环境相融合。

   (二)可持续发展原则

   本策划方案需着眼大香格里拉旅游及凉山全域旅游的长远布局,针对中国及海外旅游市场、目标客群,进行旅游文化创意策划和旅游产品创新,并具有可持续的经营思路和营销策略。

   (三)保护性开发原则

   该区域的自然景观、人文历史等,是重要的自然遗产和文化遗产”。方案策划应充分考虑自然生态和人文生态的保护,创新“生态旅游开发模式”,建设“人地和谐旅游区域”发展目标。

     (四)可实施性原则

   该策划方案须符合《四川泸沽湖摩梭家园建设暨摩梭文化保护控制性详细规划》,同时具备应有的客观性。

    四、策划要求

   (一)演艺功能突现;

   (二)形成完整产业链;

   (三)突出摩梭文化主题、地方元素。

    

   五、成果要求

     (一)文字说明(清楚阐述策划思路)

   (二)泸沽湖摩梭水镇策划初案(PowerPoint演示文件)。

   注:此次设计初选业主负责考察食宿交通,无其他费用补偿,内容深度请自行把握。

    

    

    

   第三部分   相 关 附 件

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               一、项目地上位规划图(电子版);

   二、项目地范围示意图(电子版);

   三、摩梭文化介绍相关资料。

    

    

    

    

    

   来访人员回执

    

   姓名

    

   单位

    

   职务

    

   性别

    

   电话

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   (请填写并回传,谢谢支持)

    

    

    

    


   女人喷液抽搐高潮高清视频

   <tr id="e772t"><nobr id="e772t"></nobr></tr>

   1. <output id="e772t"><track id="e772t"></track></output>
    <menuitem id="e772t"><acronym id="e772t"></acronym></menuitem>
    <sup id="e772t"></sup>
    <ins id="e772t"><video id="e772t"></video></ins>